Poznaj PIASt

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. Instytut skoncentruje się w szczególności na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym, tworząc tym samym interdyscyplinarną i międzynarodową platformę współpracy naukowej dla tych dyscyplin.

Pierwsze kroki w ekskluzywnym gronie

prof. Przemysław UrbańczykO działalności Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, który rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk 2 stycznia 2017 r., mówi jego dyrektor prof. Przemysław Urbańczyk.

Czy PIASt (Polish Institute of Advenced Studies) był wzorowany na podobnych placówkach w Europie?
Przemysław Urbańczyk: Pierwszym instytutem badań zaawansowanych był funkcjonujący do dziś i mający ciekawą historię Princeton Institute for Advanced Study. Został powołany już w latach 30. ubiegłego wieku. Po II wojnie światowej, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat, takie instytuty – wzorowane na Princeton – powstały w Europie. Większość – ponad 20 – jest zrzeszonych w systemie EURIAS, czyli European Institutes of Advanced Study. Drugim systemem jest NetIAS – Network of European Institutes for Advanced Study. Ma on ambicję rozprzestrzenienia się na cały świat, aby połączyć się z podobnymi instytutami w Azji i w Ameryce. Jest to bardzo rozwojowa idea. Ja dwa lata temu spędziłem dziesięć miesięcy właśnie w takim instytucie w Lyonie. Są ich we Francji cztery – także w Paryżu, Nantes, Marsylii. Bardzo spodobał mi się sposób, w jaki taka placówka funkcjonuje. Chodzi o to, by wyrwać naukowców z ich otoczenia, zabrać jak najdalej od codziennych obowiązków i stworzyć im warunki do pracy, by tylko pisali. W ciągu dziesięciu miesięcy dokończyłem w Lyonie jedną książkę, drugą napisałem, a trzecią rozpocząłem. Przekonałem się więc, jak efektywny może być taki twórczy pobyt, kiedy nie ma się „nic” do roboty oprócz swojej pracy naukowej. Zaraz po powrocie z Francji zacząłem pisać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i do władz Polskiej Akademii Nauk, by i w Polsce utworzyć podobny instytut.

Czytaj dalej

Stypendyści

Riccardo Pozzo
Riccardo Pozzo, fot. Jakub Ostałowski

Riccardo Pozzo

Professor Riccardo Pozzo received his M.A. at Università di Milano in 1983, his Ph.D. at Universität des Saarlandes in 1988, and his Habilitation at Universität Trier in 1995. In 1996, he went to the U.S. to teach German Philosophy at the School of Philosophy of the Catholic University of America. In 2003, he came back to Italy to take up the Chair of the History of Philosophy at Università di Verona. From 2009 to 2012, he was Director of the Institute for the European Intellectual Lexicon and History of Ideas of the National Research Council of Italy.

Ian Wood
Ian Wood

Ian Wood

I took my BA, MA and Ph.D. at Corpus Christi College, Oxford, and I also held a research fellowship at the Institute of Historical Research from 1974-6.  My thesis was on Avitus of Vienne: Avitus was a bishop and writer of importance in the late fifth and early sixth century, and he has left us with an important dossier of letters and poems which are central to an understanding of the culture of the post Roman West from 470-530.