Przedmiotem działań Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt) jest promowanie wymiany naukowej i intelektualnej oraz utworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty składającej się z badaczy, którzy zbierają się na okres roku akademickiego, by dyskutować i wymieniać poglądy. Stypendyści, zwolnieni z obowiązków dydaktycznych i administracyjnych, będą mogli kontynuować własne projekty w pobudzającym do rozważań i innowacji międzynarodowym środowisku uczonych.


 

Massimo Leone

Massimo Leone jest profesorem semiotyki, semiotyki kulturowej i semiotyki wizualnej na Wydziale Filozofii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Turynie we Włoszech oraz profesorem semiotyki na Wydziale Języka i Literatury Chińskiej na Uniwersytecie Szanghajskim w Chinach.

Czytaj więcej

Gennadii Korolov

Doktor Gennadii Korolov jest historykiem i politologiem w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i współpracownikiem projektu ERC „Autonomia nieterytorialna jako ochrona mniejszości w Europie” (Wiedeń).

Czytaj więcej

Catherine Gousseff

Profesor Catherine Gousseff jest historykiem, pracownikiem naukowym Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), członkiem Instytutu Studiów Rosyjskich, Wschodnio-Europejskich i Azjatyckich (CERCEC) w EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) w Paryżu.

Czytaj więcej

Pascal Dubourg Glatigny

Prof. dr hab. Pascal Dubourg Glatigny prowadził badania w European University Institute we Florencji, a obecnie pracuje w Centre Alexandre Koyré, (EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Czytaj więcej

Mikhail Khorkov

Profesor Mikhail Khorkov pracuje na Wydziale Historii Filozofii Zachodniej w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. Studiował historię i filozofię w Moskwie i Karlsruhe, a następnie otrzymał doktorat w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.

Czytaj więcej

Anna Szołucha

Dr Anna Szołucha studiowała stosunki międzynarodowe i politologię w St Andrews i Toronto. W roku 2009 otrzymała tytuł magistra na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji. W 2014 obroniła doktorat na National University of Ireland w Maynooth.

Czytaj więcej
Victor Rosenthal
Victor Rosenthal, fot. Jakub Ostałowski

Victor Rosenthal

Prof. Victor Rosenthal pracuje w Instytucie Marcela Maussa, należącego do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) i do École des Hautes Études en Sciences Sociales. Studiował psychologię, matematykę i filozofię na Uniwersytecie w Tel Awiwie, a potem psychologię i neuropsychologię w Paryżu (MA z psychologii eksperymentalnej i doktorat z  psychologii kognitywnej (PhD), gdzie także otrzymał habilitację (Université René Descartes – Paris V).

Czytaj więcej
Riccardo Pozzo
Riccardo Pozzo, fot. Jakub Ostałowski

Riccardo Pozzo

Prof. Riccardo Pozzo ukończył filozofię na Uniwersytecie w Mediolanie w 1983 roku, doktorat obronił na Universität des Saarlandes w 1988 roku, a w 1995 r. habilitował się na Uniwersytecie Trier. W 1996 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby uczyć filozofii niemieckiej w Szkole Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (the Catholic University of America). W 2003 roku wrócił do Włoch, by objąć Katedrę Historii Filozofii na Uniwersytecie w Weronie.

Czytaj więcej
Michael G. Esch
Michael G. Esch, fot. Jakub Ostałowski

Michael G. Esch

Dr hab. Michael G. Esch w latach 1981-1990 studiował historią nowoczesną i średniowieczną oraz filologię niemiecką w Düsseldorfie. W 1996 r., po dłuższych pobytach studyjnych w Krakowie i Warszawie, obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. W 2011 r. uzyskał habilitację. Od 2005 roku pracuje jako niezależny historyk i tłumacz. W latach 2001-2004 i 2011-2013 był pracownikiem naukowym w Centrum Marca Blocha.

Czytaj więcej
Ian Wood
Ian Wood

Ian Wood

Prof. Ian Wood swój doktorat uzyskał w Corpus Christi College w Oksfordzie. W latach 1974-1976 przebywał na stypendium badawczym w Instytucie Badań Historycznych. Praca była poświęcona Avitusowi – biskupowi i pisarzowi żyjącemu na przełomie V i VI wieku. Był on autorem listów i wierszy, które są kluczowe dla zrozumienia porzymskiej kultury Zachodu w latach 470-530. W roku 1976 rozpoczął pracę w Uniwersytecie w Leeds jako wykładowca i tu już pozostał (w latach 1989-95 jako starszy wykładowca a od 1995 jako profesor historii wczesnośredniowiecznej).

Czytaj więcej