Victor Rosenthal
Victor Rosenthal, fot. Jakub Ostałowski

Victor Rosenthal

Prof. Victor Rosenthal pracuje w Instytucie Marcela Maussa, należącego do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) i do École des Hautes Études en Sciences Sociales. Studiował psychologię, matematykę i filozofię na Uniwersytecie w Tel Awiwie, a potem psychologię i neuropsychologię w Paryżu (MA z psychologii eksperymentalnej i doktorat z  psychologii kognitywnej (PhD), gdzie także otrzymał habilitację (Université René Descartes – Paris V).

Czytaj więcej
Riccardo Pozzo
Riccardo Pozzo, fot. Jakub Ostałowski

Riccardo Pozzo

Prof. Riccardo Pozzo ukończył filozofię na Uniwersytecie w Mediolanie w 1983 roku, doktorat obronił na Universität des Saarlandes w 1988 roku, a w 1995 r. habilitował się na Uniwersytecie Trier. W 1996 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby uczyć filozofii niemieckiej w Szkole Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (the Catholic University of America). W 2003 roku wrócił do Włoch, by objąć Katedrę Historii Filozofii na Uniwersytecie w Weronie.

Czytaj więcej
Michael G. Esch
Michael G. Esch, fot. Jakub Ostałowski

Michael G. Esch

Dr hab. Michael G. Esch w latach 1981-1990 studiował historią nowoczesną i średniowieczną oraz filologię niemiecką w Düsseldorfie. W 1996 r., po dłuższych pobytach studyjnych w Krakowie i Warszawie, obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. W 2011 r. uzyskał habilitację. Od 2005 roku pracuje jako niezależny historyk i tłumacz. W latach 2001-2004 i 2011-2013 był pracownikiem naukowym w Centrum Marca Blocha.

Czytaj więcej
Ian Wood
Ian Wood

Ian Wood

Prof. Ian Wood swój doktorat uzyskał w Corpus Christi College w Oksfordzie. W latach 1974-1976 przebywał na stypendium badawczym w Instytucie Badań Historycznych. Praca była poświęcona Avitusowi – biskupowi i pisarzowi żyjącemu na przełomie V i VI wieku. Był on autorem listów i wierszy, które są kluczowe dla zrozumienia porzymskiej kultury Zachodu w latach 470-530. W roku 1976 rozpoczął pracę w Uniwersytecie w Leeds jako wykładowca i tu już pozostał (w latach 1989-95 jako starszy wykładowca a od 1995 jako profesor historii wczesnośredniowiecznej).

Czytaj więcej