Ai-Gul Seitenova

Ai-Gul Seitenova jest niezależnym konsultantem ds. ekonomii i planowania strategicznego w Kazachstanie.

Od czasu uzyskania doktoratu z ekonomii w 1987 roku na Moskiewskiej Akademii Rolniczej była zatrudniona w instytutach badawczych Państwowego Komitetu Planowania i Statystyki w Kazachstanie.

W latach 1993-1998 kierowała Wydziałem Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Kazachstanu. Następnie współpracowała z amerykańską firmą konsultingową IMCC w ramach projektów reformy emerytalnej USAID i Banku Światowego. Praca doradcza z Pragma Corporation w ramach projektu Inicjatywy sektora finansowego USAID (2001-2005) zapewniła jej doświadczenie w wielu obszarach, w tym w ocenie potencjalnego zapotrzebowania na usługi biur kredytowych.

W 2006 roku Ai-Gul Seitenova, w ramach stypendium Fulbrighta, realizowała badania nad niepełnosprawnością na Duke University (USA). Wyniki jej pracy, której współautorem jest prof. Charles Becker, zostały opublikowane jako dokument roboczy Banku Światowego „Niepełnosprawność w Kazachstanie: ocena oficjalnych danych”. Po zakończeniu programu Fulbrighta została mianowana szefem sektora socjodemograficznego w Centrum Analiz Ekonomicznych „Rakurs”, jednym z pierwszych kazachskich think tanków. Od 2009 roku brała udział jako analityk badawczy w różnych projektach finansowanych przez rząd Kazachstanu, USAID, Unię Europejską, EBOR i ADB.

Zainteresowania badawcze doktor Seitenovej obejmują szeroki zakres dziedzin, w tym politykę społeczną, reformy emerytalne, politykę przemysłową i handlową oraz MŚP. Jest współautorką książki o reformie emerytalnej wydanej przez Palgrave Macmillan, dwóch rozdziałów książek (opublikowanych w Japonii przez wydawnictwo Maruzen Publishers) oraz kilku czasopism w USA i Japonii, w tym Hitotsubashi Journal of Economics i Journal of Comparative Economics.

Oprócz pracy naukowej, dr Seitenova zajmowała się realizacją filmów dokumentalnych, w tym filmu o zawodzie aktuariusza w Kazachstanie oraz filmu poświęconego etnografce Zeynolli Kaisenov, autorce kilku książek o kazachskiej genealogii i ruchu narodowowyzwoleńczego z 1916 r. w Kazachstanie.