Claudia Rossignoli

Claudia Rossignoli wykłada włoską literaturę średniowieczną i renesansową na Uniwersytecie St Andrews - najstarszym uniwersytecie w Szkocji.

Jej badania naukowe koncentrują się na teoriach językowych i interpretacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem humanizmu, przekładu oraz filozofii i egzegezy arystotelesowskiej. Jej ostatnia praca bada ponadnarodowy charakter relacji kulturowych we wczesnej nowożytnej Europie poprzez rozpowszechnianie tekstów duchowych i przekładzie pism religijnych.

Po ukończeniu studiów we Włoszech, jako filolog średniowieczny, wyjechała do Wielkiej Brytanii na studia magisterskie z średniowiecznych studiów europejskich i doktorat na Uniwersytecie w Manchesterze, pracując nad włoskimi rękopisami w zbiorach Instytutu Badawczego Johna Rylandsa.

Zanim została stypendystą Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt, była stypendystką i laureatką prestiżowych instytucji akademickich, w tym St John’s College (Oxford), Herzog August Library (Wolfenbüttel) i Royal Society of Edinburgh.

Najnowsza publikacja prof. Rossignoli „Playing the Afterlife: Dante’s Otherworlds in the Gaming Age” (Games and Culture, 2019) analizuje zastosowania komedii Dantego we współczesnych sklepach internetowych i grach cyfrowych.