Massimo Leone

Massimo Leone jest profesorem semiotyki, semiotyki kulturowej i semiotyki wizualnej na Wydziale Filozofii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Turynie we Włoszech oraz profesorem semiotyki na Wydziale Języka i Literatury Chińskiej na Uniwersytecie Szanghajskim w Chinach.

Jest laureatem ERC Consolidator Grant 2018, najważniejszego i najbardziej prestiżowego grantu badawczego w Europie.

W swojej twórczości koncentruje się na roli religii we współczesnych kulturach. Szczególnie interesuje się badaniami porównawczymi dotyczącymi wizualnej wyobraźni słuszności i sprawiedliwości. Ukończył studia komunikacyjne na Uniwersytecie w Sienie, posiada tytuł DEA z historii i semiotyki tekstów i dokumentów w Paryżu VII, doktorant z nauk o słowie i obrazie na Trinity College w Dublinie, doktorat z religioznawstwa na Sorbonie oraz doktorat z historii sztuki na Uniwersytecie we Fryburgu (CH).

Massimo Leone jest autorem ośmiu książek i ponad czterystu artykułów z zakresu semiotyki i religioznawstwa, a także redaktorem trzydziestu tomów zbiorowych. Wykładał w Afryce, Azji, Australii, Europie i obu Amerykach.

Jest redaktorem naczelnym Lexia, Semiotic Journal of the Center for Interdisciplinary Research on Communication na Uniwersytecie w Turynie oraz redaktorem serii książek „I Saggi di Lexia” (Rzym: Aracne) i „Semiotics of Religion” (Berlin i Boston: Walter de Gruyter).

Kierował programem studiów magisterskich z komunikacji na Uniwersytecie w Turynie (2015-2018), a obecnie jest zastępcą dyrektora ds. Badań na Wydziale Filozofii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Turynie.