Yanna Popova

Yanna B. Popova uzyskała doktorat w zakresie nauk językowych i literatury na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2002 r.

Yanna Popova była członkiem-założycielem Wydziału Nauk Poznawczych na Uniwersytecie Case Western Reserve w USA, gdzie pracowała w latach 2006-2014, badając poznawcze podstawy kreatywności.

Jej wykształcenie obejmuje językoznawstwo, literaturoznawstwo (University of Sofia, Bułgaria)  i filozofię (University of Sheffield, Wielka Brytania), a jej główne obszary badań obejmują dziedziny poetyki poznawczej, językoznawstwa poznawczego, teorię metafor, narratologię oraz zastosowania enaktywnych nauk kognitywnych do rozumienia narracji, przedstawień teatralnych i estetyki.

Dr Popova opublikowała liczne artykuły w Cognitive Semiiotics, Frontiers in Psychology, Language and Literature, Style oraz The Wallace Stevens Journal. Brała udział w redagowaniu tomów dotyczących schematów obrazu w językoznawstwie kognitywnym, psychologii postkognitywistycznej, poetyki poznawczej, narratologii poznawczej i twórczości.

Jest autorką książki „Stories, Meaning, and Experience: Narrativity and Enaction”.