Gennadii Korolov

Doktor Gennadii Korolov jest historykiem i politologiem w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i współpracownikiem projektu ERC „Autonomia nieterytorialna jako ochrona mniejszości w Europie” (Wiedeń).

Ukończył roczne studia podyplomowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z historii (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) uzyskał w 2010 r. W semestrze jesiennym 2019 r. dr Korolov był profesorem nadzwyczajnym w Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University.

Jest redaktorem czasopisma naukowego “Revolutio. The Journal of the Study of Wars and Revolutions”.

Dr Korolov był kilkakrotnie stypendystą Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Institute for Modern and Contemporary Historical Research przy Austriackiej Akademii Nauk (Wiedeń) oraz Harvard Ukrainian Research Institute ( Cambridge, Stany Zjednoczone).

Obecnie koncentruje się na historii idei federalistycznych i badaniach nad przemocą podczas I wojny światowej 1914-1918 i później.