Tuvia Friling

Tuvia Friling jest profesorem w Instytucie Badawczym Ben-Guriona na Uniwersytecie Ben-Guriona w Negev, Izrael.

Profesor Friling był szefem Instytutu Ben-Guriona (1993-2001) i Państwowym Archiwistą Izraela (2001-2004).

W latach 2003-2004 Tuvia Friling pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. Holokaustu w Rumunii, której przewodniczył prof. Elie Wiesel. W uznaniu zasług dla Komisji i osiągnięć naukowych, Friling otrzymał od Prezydenta i rządu Rumunii nagrodę Prezydenta „Zasługi dla Kultury w randze Komandora”.

Profesor Friling jest auterem lub redaktorem poniższych publikacji:
- Tuvia Friling, 2005, Arrow in the Dark: David Ben-Gurion, the Yishuv Leadership and Rescue Attempts during the Holocaust, 2005, Wisconsin University Press, USA.
- Tuvia Friling , 2014, A story of a Capo in Auschwitz, History, Memory and Politics, University Press  of New  England, the Schusterman Center for Israel Studies/Brandeis University Press.
- Tuvia Friling (ed.), 2004, Critique du post-sionisme, Reponse aux ”nouveaux historiens” Israeliens, Editions in Press Publishers, France;
- Ben-Gurion 1947-1949, The secrets of the birth of the state of Israel, Ben-Gurion diary and other selected documentation, 2012, Tuvia Friling and Denis Peschanski – Editors, 621 pp., La Martinière, Paris,
- David Ben-Gurion, VISITS IN THE VALLEY OF DEATH, Ben-Gurion's journeys to Bulgaria, Sweden and the displaced Persons camps in Germany, Memories, (September 1944 – October 1946),2014,  Tuvia Friling  – Editor (Hebrew).
- Tuvia Friling, 2015, Ambitious Moves, Cooperation between Revisionist Zionists and Anti-Nazi Germans in Attempt to Defeat the Third Reich, The international institute for Holocaust Research, Yad Vashem, Jerusalem. 122 PP.+XII (Hebrew).