Michal Valčo

Michal Valčo jest profesorem religioznawstwa na Wydziale Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja).

Studia doktoranckie ukończył w 2005 r. na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Habilitację w zakresie religioznawstwa uzyskał w roku 2013 na Uniwersytecie Preszowskim.

Był stypendystą Copenhaver w Roanoke College, w Salem w stanie Wirginia, USA. W sierpniu 2015 roku został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki w Salzburgu w Austrii.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wybranych tematach/autorach filozofii religii, zwłaszcza S. Kierkegaarda, Ch. Taylora i D. Bonhoeffera, teologii Marcina Lutra i Leonarda Stöckla, sytuacji kościołów w epoce totalitaryzmu i po nim oraz współczesnych wyzwaniach etyki teologicznej/filozoficznej związanych ze sztuczną inteligencją i biotechnologiami.