Pierre O. Juhel

Pierre O. Juhel uzyskał tytuł doktora historii starożytnej na Université Paris-Sorbonne (Paris IV) w 2007 roku.

Jego doktorat był poświęcony historii Macedonii w latach po śmierci Aleksandra Wielkiego (323-148 p.n.e.). Próbował wówczas dokonać syntezy źródeł historycznych stricto sensu (teksty literackie i epigraficzne) oraz źródeł archeologicznych (broń, ale także cały zakres danych ikonograficznych).

Oprócz badań prowadzonych na różnych europejskich uniwersytetach (La Sorbonne, Oxford, Heidelberg, Göttingen, Kopenhaga), główna część badań doktoranckich Juhel przeprowadził "w terenie'', najpierw w Grecji (jako stypendysta Republiki Grecji przez 3 lata oraz członek British School at Athens w tym samym okresie); ale także w Republice Macedonii Północnej i we Włoszech (różne pobyty naukowe np. w Rzymie i Neapolu).

Pierre O. Juhel, poza badaniami akademickimi poświęconymi historii armii i wojnom z czasów hellenistycznych, jest także specjalistą epoki napoleońskiej. Skupia się na ostatnich kampaniach napoleońskich w latach 1813-1815.

Od 2000 roku Pierre O. Juhel jest całkowicie oddany studiom historycznym. Jest autorem trzech książek i kilkunastu artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach.