Oleksandr Fisun

Profesor Oleksandr Fisun jest kierownikiem Wydziału Nauk Politycznych Narodowego Uniwersytetu VN Karazin Charków w Ukrainie.

Jego główne zainteresowania badawcze to polityka porównawcza i teoria demokracji.

Odbył liczne staże naukowe, mi.in. w Instytucie Kennana w Woodrow Wilson Center, National Endowment for Democracy (Washington DC), Center for European, Russian and Eurasian Studies na Uniwersytecie w Toronto, Ellison Center for Russian, East European and Central Asian oraz na University of Washington (Seattle), Canadian Institute of Ukrainian Studies na University of Alberta (Edmonton) oraz Aleksanteri Institute na Uniwersytecie Helsińskim (Finlandia).

Opublikował "Democracy, Neopatrimonialism, and Global Transformations" (Charków, 2006), a także liczne rozdziały książkowe i artykuły na temat demokratyzacji porównawczej, neopatrymonializmu, zmian reżimu w postsowieckiej Eurazji i ukraińskiej polityce.

Oleksandr Fisun jest członkiem sieci PONARS Eurasia (New Approaches to Research and Security in Eurasia) z siedzibą w George Washington University w Waszyngtonie.

Profesor Fisun specjalizuje się w tematach związanych z demokratyzacją, polityką nieformalną, reżimami hybrydowowymi, neopatrymonializmem i Ukrainą.