Liliia Korol

Liliia Korol jest profesorem nadzwyczajnym psychologii na Wydziale Komunikacji Międzykulturowej na Uniwersytecie Narodowym Akademii Ostrogskiej.

W 2011 roku obroniła doktorat z psychologii rozwojowej i wychowawczej.

Zainteresowania badawcze Liliii Korol dotyczą relacji międzyetnicznych i postaw międzyetnicznych wobec imigrantów i mniejszości. Interesuje się także dostosowaniem i integracją młodzieży pochodzenia imigranckiego w społeczeństwie przyjmującym oraz czynnikami leżącymi u podstaw tego procesu.

Liliia Korol jest autorką ponad 30 artykułów naukowych, w tym opublikowanych w recenzowanych czasopismach na najwyższym poziomie w USA, Europie, Słowacji, Rosji i w Ukrainie. Jest także autorką recenzowanej książki The Psychology of the National Character Formation (aspekt psycholingwistyczny).

Liliia Korol była laureatką kilku prestiżowych stypendiów naukowych i grantów (np. Marie-Sklodowska-Curie Actions, Fulbright, Instytut Szwedzki) i współpracowała z wybitnymi naukowcami i czołowymi zespołami badawczymi z różnych krajów, w tym Portugalii, USA, Szwecji, i we Włoszech.