Marcos Silber

Profesor Marcos Silber jest starszym wykładowcą na Wydziale Historii Żydów Uniwersytetu w Hajfie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na związku między obywatelstwem a etnicznością. Pisał o nacjonalizmie żydowskiej diaspory w Polsce, w Litwie i w Rosji na początku XX wieku; o jidysz i polskiej kulturze masowej w międzywojennej Polsce oraz o stosunkach polsko-izraelskich i wzajemnych migracjach.

Profesor Silber redagował zbiór dokumentów dotyczących żydowskich rad narodowych w Europie Wschodniej w latach 1917-1919, który ma ukazać się w 2020 roku. Obecnie przygotowuje książkę o przenoszeniu motywów między polskim nacjonalizmem a syjonizmem.