Darya Malyutina

Darya Malyutina otrzymała tytuł doktora geografii w University College London w 2013 roku.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół poradzieckich i rosyjskojęzycznych migrantów na Zachodzie, sieciach społecznościowych, transnacjonalizmie, etnografii oraz metodologicznych i etycznych wyzwaniach badań w naukach społecznych i humanistycznych.

Jest autorką książki „Migrant friendships in a super-diverse city: Russian-speakers and their social relationships in London in the 21st century”, która została opublikowana przez ibidem-Verlag w 2015 roku.

Jej artykuły ukazały się w czasopismach, w tym w Urban Studies, Russian Politics, The Journal of Soviet and Post-Soviet poricity and Society and Sociological Research Online. W latach 2016-2017 była stypendystką Pontica Magna w New Europe College w Bukareszcie. W 2018 r. przez pięć miesięcy realizowała badania w ramach stypendium Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie.

Jej najnowsze prace koncentrują się na wyzwaniach związanych z procesami tworzenia wiedzy, przed którymi stanęli badacze z Ukrainy od początku Euromajdanu i podczas trwającego konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.