Anca Șincan

Anca Șincan zdobyła tytuł doktora w dziedzinie nauk historycznych na Central European University (CEU) w Budapeszcie za badania nad religią w komunistycznej Rumunii.

Wykształcenie akademickie uzupełniała na uniwersytetach: Padova University, Oxford University, the European History Institute w Moguncji i New Europe College w Bukareszcie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej, historii pism historycznych, pamięci i wspomnień, historii kościoła, religii i polityki, o czym pisała w osobnych artykułach i rozdziałach książek. Jako ekspert, brała udział w prezydenckiej Komisji ds. Studium Dyktatury Komunistycznej w Rumunii w dziale Kościół/wyznania religijne w czasach komunizmu.
Prowadzi zajęcia na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Medycznego, Farmacji, Nauki i Technologii w Tîrgu-Mureș.
Wykładała na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie oraz była wizytującym wykładowcą na Wydziale Studiów Religijnych i Wydziale Historycznym Central European University.

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Społecznych i Humanistycznych „Gheorghe Șincai” Rumuńskiej Akademii w Tîrgu-Mureș. W University College Cork realizuje projekt ERC "Creative Agency and Religious Minorities: Hidden Galleries in the Secret Police Archives in Central and Eastern Europe (Hidden Galleries)".

Podczas ięciomiesięcznego pobytu w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt realizuje projekt: "In the Absence of Men: How Women Took Over the Underground Church in 1950s Romania".