Francisca de Haan

Francisca de Haan jest profesorką studiów genderowych i historii na Central European University (CEU).

Jej badania koncentrują się na historii międzynarodowego ruchu kobiet, obecnie z naciskiem na epokę zimnej wojny, oraz relacji komunizm i kobiety z perspektywy globalnej. Opublikowała trzy monografie (w języku niderlandzkim i angielskim) i współredagowała trzy anglojęzyczne tomy, w tym A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, (Budapeszt i Nowy Jork: Central European University Press, 2006, przedruk 2008), a ostatnio Rosa Manus (1881-1942): The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (Leiden, Boston: Brill, 2017), współredagowana przez historyka Myriam Everard.

Profesor De Haan jest założycielką Międzynarodowego Rocznika Kobiet i Płci w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Nowy Jork i Oxford: Berghahn Books) Aspasia.

Była wiceprzewodniczącą International Federation for Research in Women’s History (IFRWH).