Ksenia Robbe

Ksenia Robbe ukończyła studia na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w Rosji w zakresie Studiów Afrykanistycznych, filologii angielskiej i translatoryki.

Tytuł doktora z literatury angielskiej i amerykańskiej oraz kulturoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie w Giessen w Niemczech. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracowała na Uniwersytecie we Freiburgu (2012) i Centrum Studiów Afrykańskich w Leiden (2017), a także była naukowcem wizytującym w Centrum Studiów Afrykańskich na Uniwersytecie w Kapsztadzie (2013). Obecnie jest adiunktem w Centre for the Arts in Society, Leiden University.

Doktor Robbe jest autorką Conversations of Motherhood: South African Women Writing Across Traditions (University of KwaZulu-Natal Press, 2015) i współredaktorem post-radzieckiej nostalgii: Confronting Empire’s Legacy (Routledge, 2019); jej artykuły ukazały się w Third Text, Safundi i Social Dynamics.

Obecne badania dr Robbe koncentrują się na kulturowych i estetycznych praktykach zapamiętywania przemian politycznych w latach 1980-90 w kontekstach postsowieckich i post-apartheidalnych. Projekt ma na celu wyjaśnienie podobieństw oraz różnic w ponownym wyobrażaniu odmienności w kontekstach postkolonialnych i post-socjalistycznych w czasach kryzysu.