Costis Dallas

Costis Dallas jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Informacji Uniwersytetu w Toronto i założycielem zespołu badawczego w Digital Curation Unit (DCU), IMSI-Athena Research Center w Atenach.

Ukończył historię na Uniwersytecie w Ioanninie w Grecji, a także MPhil i DPhil w dziedzinie archeologii klasycznej na Uniwersytecie Oksfordzkim.

W swoich badaniach skupia się na relacjach między ludźmi, rzeczami i informacjami we współczesnych praktykach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, interpretacji społecznej i badań naukowych oraz infrastruktur cyfrowych, metod i narzędzi, które pośredniczą w tej relacji. Jego celem jest wyznaczenie pragmatycznych ram teoretycznych dla ochrony „w środowisku naturalnym”, kształtowanych przez coraz bardziej rozpowszechnioną infrastrukturę cyfrową, taką jak mobilne urządzenia do przechwytywania, interfejsy programowania aplikacji oraz narzędzia komunikacji online w pracy naukowej, a także przez partycypacyjne praktyki informacyjne online, takie jak pamięć kulturowa i uczuciowe interakcje między społecznościami, amatorami i profesjonalistami w mediach społecznościowych.

Profesor Dallas jest głównym badaczem projektu E-CURATORS - wszechobecnych zajęć z zakresu przechowywania w formie cyfrowej infrastruktur w badaniach archeologicznych i komunikacji (SSHRC Insight Grant). Jest także wiceprzewodniczącym ARKWORK, gdzie prowadzi badania w zakresie archeologii i mediów społecznościowych.
 
Ponadto prof. Dallas jest przewodniczącym grupy roboczej DARIAH-EU ds. obserwowania metod i praktyk cyfrowych (DiMPO), gdzie koordynuje długoterminowe europejskie badanie dotyczące praktyk naukowych i cyfrowych w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych w całej Europie.