Ana Ljubojević

Ana Ljubojević jest stypendystką programu stypendialnego organizowanego przez European Institutes for Advanced Study (EURIAS) i swoje badania realizuje w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt.

Ponadto współpracuje z Centrum Studiów Etniczności, Obywatelstwa i Migracji (CEDIM), Wydziału Nauk Politycznych w Zagrzebiu.

Ana Ljubojević uzyskała tytuł doktora w dziedzinie systemów politycznych i zmian instytucjonalnych w Institute for Advanced Studies Lucca, we Włoszech. Ma bogate doświadczenie badawcze w zakresie sądowych i pozasądowych mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego w Chorwacji i Serbii oraz zainteresowania badawcze dotyczące badań nad pamięcią, traumą kulturową i społeczną produkcją pamięci.

Niedawno dr Ljubojević otrzymał stypendium podoktoranckie Marie Curie 2019/2021 w Centre for Southeast European Studies na University of Graz, w Austrii.