Francesco Coniglione

Francesco Coniglione jest profesorem historii filozofii na Uniwersytecie w Katanii.

Profesor Coniglione jest członkiem Rady Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2015-2018). Jest także członkiem „Komitetu Doradczego” Poznańskich Studiów Filozofii Nauk i Nauk Humanistycznych (Rodopi Publisher, Amsterdam/Atlanta); Polish Journal of Philosophy; czasopisma Nauka, Polskiej Akademii Nauk i innych ważnych włoskich czasopism (Paradigmi, Il Protagora itp.).

Opublikował tomy i eseje na temat historycznych i teoretycznych aspektów filozofii naukowej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej filozofii analitycznej tego stulecia. Interesował się również analizą niektórych ważnych momentów włoskiej myśli filozoficznej XX wieku, odczytywanych z punktu widzenia podejścia metodologicznego i epistemologicznego.

Innym obszarem zainteresowań profesora Coniglione był w ostatnich latach problem „społeczeństw opartych na wiedzy” i jego znaczenie dla rozwoju kultury naukowej w kontekście europejskim. Szczególnie interesowała go relacja między „odrzuconą wiedzą” a europejską tradycją filozoficzną i naukową.