Alexandra Yatsyk

Alexandra Yatsyk studiowała socjologię na Kazańskim Uniwersytecie Państwowym.

Alexandra Yatsyk była asystentką i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Studiów Rosyjskich i Eurazjatyckich na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu (Austria), na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), na University of Tampere (Finlandia), na George Washington University (DC, USA), a także w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (Ukraina).

Prowadziła także Centrum Badań Kulturalnych Post-Socjalizmu w Kazaniu w Rosji. Jest autorką i redaktorką prac poświęconych postradzieckiemu budowaniu narodu, mega-imprez sportowych i kulturalnych, biopolityki, sztuki i kryzysu uchodźczego, w tym:

- Lotman’s Cultural Semiotics and the Political (Rowman & Littlefield International, 2017),

- Celebrating borderlands in a Wider Europe: Nation and Identities in Ukraine, Georgia and Estonia (Nomos, 2016),

- Mega-Events in Post-Soviet Eurasia: Shifting Borderlines of Inclusion and Exclusion (Palgrave Macmillan, 2016),

- New and Old Vocabularies of International Relations After the Ukraine Crisis (Routledge, 2016),

- and Boris Nemtsov and Russian Politics: Power and Resistance (Ibidem Verlag&Columbia University, 2018).