Krisztina Rábai

Krisztina Rábai jest historykiem, filologiem klasycznym i specjalistą w zakresie książki dawnej.

W 2013 roku uzyskała doktorat z historii na Uniwersytecie w Segedynie na Węgrzech.

Obecnie, dzięki stypendium Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIAST, dr Rábai prowadzi badania w Warszawie. Zajmuje się edycjami źródłowymi, głównie ksiąg rachunkowych Jagiellonów z XV i XVI stulecia, specjalizuje się też w naukach pomocniczych historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również historii papieru i historii medycyny.

Laureatka nagród i stypendiów, prowadziła badania w Austrii, Czechach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Litwie.