Kendra Willson

Kendra Willson obroniła doktorat w zakresie języków skandynawskich i literatury na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 2007 roku.

Jej rozprawa doktorska dotyczyła tworzenia pseudonimów i ich użycia w języku staro- i współczesnym islandzkim.

Dr Willson prowadziła zajęcia dydaktyczne i badawcze na Uniwersytecie w Manitobie, Uniwersytecie Kalifornijskim, Los Angeles, Uniwersytecie Helsińskim, Uniwersytecie w Turku i Uniwersytecie Nowego Meksyku. Zajmuje się językiem i literaturą staronordyjsko-islandzką, a także współczesnym językiem islandzkim i szwedzkim.

Zainteresowania badawcze Kendry Willson odnoszą się do związku między językiem a kulturą i kontaktami kulturowymi w historii regionu skandynawskiego. Jeden z jej  projektów badawczych dotyczył historycznych kontaktów językowych w regionie Morza Bałtyckiego, w tym run w Finlandii i elementów ugrofińskich w runicznych inskrypcjach.

Ponadto zajmowała się aspektami gramatycznymi, składnią historyczną i standaryzacją w języku islandzkim, fińskim i wczesnym norskim oraz aspektami poetyckiego tłumaczenia na i z islandzkiego.