Catherine Gousseff

Profesor Catherine Gousseff jest historykiem, pracownikiem naukowym Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), członkiem Instytutu Studiów Rosyjskich, Wschodnio-Europejskich i Azjatyckich (CERCEC) w EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) w Paryżu.

Po uzyskaniu doktoratu w 1996 r. na temat rosyjskich uchodźców w Europie i we Francji w okresie międzywojennym (L'exil russe, La Fabrique du réfugié apatride 1920-1939, Paryż, red. CNRS, 2008), prof. Gousseff poświęciła się badaniom problematyki przymusowej pracy oraz przymusowej migracji z krajów Związku Radzieckiego i krajów Europy Wschodniej w XX wieku (deportacje, ewakuacje ludności w czasie wojen światowych, repatriacje jeńców wojennych, przesiedlenia ludności). W trakcie swoich badań skupiała się m.in. na sowieckich praktykach administracyjnych zajmujących się tożsamością.

Ostatnia praca prof. Catherine Gousseff jest poświęcona migracjom ludności polsko-ukraińskiej w procesie tworzenia nowych granic polsko-sowieckich pod koniec II wojny światowej (Echanger les peuples, Le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques, 1944-1947, Paris Fayard, 2015).