Marie Pecorari

Doktor Marie Pecorari od 2009 r. jest profesorem nadzwyczajnym studiów amerykańskich na Sorbonie.

Opublikowała artykuły na temat awangardowych dramaturgów amerykańskich (m.in. Charles Ludlam, Bruce Norris, Suzan-Lori Parks i Tennessee Williams) po II Wojnie Światowej. Jest także tłumaczem i recenzentem Performance Studies (Performance: Expérimentation et théorie du théâtre aux USA, Richard Schechner, Paris: Éditions Théâtrales, 2008; guest editor, special issue of Études anglaises on Performance Studies, Paris: Klincksieck, spring 2016).

Jej praca nad przedstawieniem martwych ciał i części ciała w teatrze eksperymentalnym doprowadziła ją do badań rytuałów pogrzebowych w Stanach Zjednoczonych z perspektywy performansu. Obecnie pracuje nad monografią badawczą na temat wpływu cyfrowego zwrotu na uroczystości pogrzebowe.

Realizację swojego projektu poświęconego praktykom pogrzebowym w Stanach Zjednoczonych, umożliwiła jej pomoc kilku instytucji finansujących. Oprócz swojej obecnej rezydencji w PIAST, jest członkiem Mellon School for Theatre and Performance Badania na Harvard University (2013), Eccles Center w British Library (Visiting European, 2014) oraz stypendystką Zwickler Memorial w bibliotece Uniwersytetu Cornell (2014).