Darya Malyutina

Darya Malyutina otrzymała tytuł doktora geografii w University College London w 2013 roku.

Jej rozprawa dotyczyła przyjaźni i transnarodowości wśród rosyjskojęzycznych imigrantów w Londynie. Jest autorką książki „Migrant friendships in a super-diverse city: Russian-speakers and their social relationships in London in the 21st century”, która została opublikowana przez ibidem-Verlag w 2015 roku.

Po ukończeniu doktoratu pracowała w openDemocracy Russia, badała aktywność ukraińskich imigrantów w Londynie od początku Euromajdanu oraz wyzwania stojące przed rosyjskimi dziennikarzami-migrantami na Ukrainie. Jej artykuły ukazały się m.in. w czasopismach: “Urban Studies”, “Russian Politics”, “The Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society” i “Sociological Research Online”.

W latach 2016-2017 Darya Malyutina była stypendystką Pontica Magna w New Europe College w Bukareszcie, gdzie rozpoczęła pracę nad swoim obecnym projektem.

Podczas pięciomiesięcznego stypendium w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt realizuje projekt: "Production of knowledge in the context of armed conflict: the challenges of researching Ukraine during the Euromaidan and Russia-Ukraine conflict".