Srđan M. Jovanović

Srđan M. Jovanović uzyskał doktorat w Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu w Czechach, gdzie przez pewien czas uczył i prowadził badania.

Dr Jovanović był też nauczycielem akademickim w Uniwersytecie w Koszycach na Słowacji, w New Europe College w Rumunii, Istanbul Sehir University w Turcji i Lund University w Szwecji.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach  w zakresie historii, nauk politycznych i językoznawstwa, głównie w obszarach geograficznych Europy Środkowej i Wschodniej.

W Polskim Instytucie Studiów Zainteresowanych PIASt będzie realizował projekt "Printed Media Support for the Government(s) in Bosnia, Croatia and Serbia, 1912-1918: Developing Historical Discourse Analysis".

Jego pobyt badawczy zakończy się w lipcu 2018 r.