Andreas Böhn

Andreas Böhn jest profesorem literatury i medioznawstwa w Uniwersytecie Karlsruhe (KIT).

Jest autorem lub współautorem czterech monografii, redagował lub współredagował sześć książek akademickich i napisał około 70 artykułów. Jego publikacje dotyczą intertekstualności i intermedialności, mimesis, fikcyjności i metafikcji w literaturze, filmie oraz innych sztukach i mediach.

Profesor Andreas Böhn od marca 2018 r. przebywa w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt, gdzie przez 5 miesięcy będzie realizował projekt The Concept ‘Industry 4.0’ Seen from a Cultural and Media Studies Perspective.

Termin "Przemysł 4.0" powstał w Hanowerze w 2011 r. , aby promować nowe rozumienie rozwoju technologii. Dotychczas w badaniach literackich i medialnych oraz w naukach humanistycznych niewiele było projektów poświęconych temu nowemu zjawisku. Profesor Böhn będzie próbował zbadać tę dziedzinę w możliwie najszerzej perspektywie i w sposób interdyscyplinarny. Na początek skoncentruje się na przykładach z filmów. Analizę tę uzupełni przykładami z literatury, seriali telewizyjnych, a także z innych dziedzin produkcji kulturalnej, jak np. reklama. Nacisk zostanie położony na współczesne przykłady, ale z uwzględnieniem rysu historycznego i długoletniej tradycji kulturowej w przedstawianiu zmian technologicznych, wpływu form ogólnych i specyficznego kontekstu narodowego.