Cătălin Avramescu

Cătălin Avramescu studiował filozofię w Uniwersytecie w Bukareszcie, gdzie w 1998 r. uzyskał tytuł doktora. w 1998 r. na podstawie rozprawy o skończoności i nieładzie w teorii umowy społecznej od Hobbesa do Rousseau.

Dr Avramescu jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie i docentem Uniwersytetu w Helsinkach. Prowadzi zajęcia z teorii politycznej i historii idei politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem XVII i XVIII wieku.
Był stypendystą Mellona w Herzog August Bibliothek, Lise Meitner na Uniwersytecie w Wiedniu i Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie w Ferrarze oraz stypendystą New Europe College (Bukareszt) i Clark Library na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

Opublikował "An Intellectual History of Cannibalism" (Princeton University Press, 2009) poświęconą rozwojowi i upadkowi współczesnych teorii prawa naturalnego. Przetłumaczył na język rumuński szereg kluczowych tekstów z historii myśli politycznej, np. Rousseau "Umowa Społeczna" i "Elementy prawa" Hobbesa.

W latach 2011-2016 dr Avramescu był ambasadorem Rumunii w Finlandii i Estonii.