Sven Eliaeson

Sven Eliaeson uzyskał doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali w 1982 roku.

W roku 1990 został starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Karlstad, a w 1996 r. docentem w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie w Sztokholmie. Jest starszym pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Rosyjskich i Eurazjatyckich na Uniwersytecie w Uppsali. Wielokrotnie wykładał jako profesor wizytujący w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (CSS/GSSR).

Profesor Eliaeson opublikował szereg artykułów, a także zredagował tomy dotyczące porównawczych secesji i nordyckiej polityki bezpieczeństwa. Wraz ze Stanfordem Lymanem redagował "Alva and Gunnar Myrdal: A Symposium on Their Lives and Works" w International Journal of Politics, Culture and Society (2001). Niedawno opublikował metodologię Maxa Webera. Interpretacja i krytyka z Polity Press (2002).

Profesor Eliaeson był częstym gościem na wielu uniwersytetach w Niemczech (Ludwig Maximilians-Universitat, archiwa Maxa Webera w Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium i na Uniwersytecie w Konstancji), a także w USA (University of South Florida, University z Florydy i University of Chicago).