Vladislav Inozemtsev

Vladislav Inozemtsev w 1989 r. skończył studia na Wydziale Ekonomii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa, gdzie w 1994 r. obronił też doktorat.

W latach 2000-2002 i 2007-2010 wykładał ekonomię międzynarodową i globalizację finansową w Instytucie Spraw Zagranicznych w Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie. W latach 2010-2013 kierował Działem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Administracji Publicznej Uniwersytetu Łomonosowa.

W 1996 r. dr Inozemtsev założył organizację pozarządową Center for Post-Industrial Studies, którą kieruje do dzisiaj. To Centrum specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy o modernizacji politycznej i postępie technologicznym oraz w badaniach podziału cyfrowego i nierówności globalnej.

Od 2012 r. dr Inozemtsev prowadził badania „gościnne” w różnych instytucjach: Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen (Institute for Human Sciences, IWM in Vienna, Austria; Center for Strategic and International Studies, Washington (DC), USA; Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik (German Society for Foreign Policy, DGAP, Berlin, Niemcy; The Atlantic Council, Washington (DC), USA oraz Johns Hopkins University, Washington (DC), USA.

Jest autorem ponad 20 książek opublikowanych po rosyjsku, angielsku, francusku i chińsku, ponad 300 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych oraz ponad 2000 tekstów w gazetach i na stronach internetowych.
Głównymi polami badawczymi dra Inozemtseva są: nierówny rozwój gospodarczy na świecie, zagadnienia kolonialnej i pokolonialnej polityki gospodarczej, problemy gospodarczego regionalizmu i zacofania, aktualna sytuacja w rosyjskiej gospodarce i życiu politycznym oraz stosunki Rosji z Unią Europejską i USA.

Od października 2017 r. przebywa na dziesięciomiesięcznym stypendium naukowym Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt.