Naomi Mandel

Naomi Mandel studiowała literaturę angielską i amerykańską oraz pedagogikę fortepianową w Uniwersytecie w Tel Aviwie.

W 1994 r. wyjechała na studia do USA, gdzie na University of California, gdzie w 1995 r. obroniła pracę magisterską, a następnie w 2000 uzyskała  doktora z literatury współczesnej i teorii krytycznej. Aktualnie jest profesorem anglistyki i filmu/mediów w University of Rhode Island w USA.

Publikacje profesor Mandel odzwierciedlają jej podejście interdyscyplinarne i porównawcze, w którym używa fikcji i filmu do badań nad kluczowymi problemami współczesnej kultury i filozofii oraz jej trwałe przekonanie, że fikcja literacka, popularna historia, film i inne produkty kultury komercyjnej współoddziaływają z wydarzeniami politycznymi i kryzysami społecznymi wyrażając sposoby postrzegania rzeczywistości.

Naomi Mandel jest autorką książki „Against the Unspeakable: Complicity, the Holocaust, and Slavery in America” (University of Virginia Press, 2006), gdzie krytycznie bada szeroko rozpowszechnione założenie, iż wielkie i brutalne wydarzenia są niereprezentowalne lub “niewyobrażalne”.

W książce „Disappear Here: Violence after Generation X” (Ohio State University Press, 2015) łączy niedawne procesy w technologii, mediach i polityce globalnej z kulturowymi, filozoficznymi I etycznymi podejściami to przemocy.

Opublikowała też trzy, zredagowane przez siebie tomy esejów, które potwierdzają jej zdecydowanie we współpracy naukowej przekraczającej podziały narodowe i dyscyplinarne oraz kilkanaście innych artykułów i tekstów przeglądowych/recenzyjnych.

W Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych, w ramach otrzymanego stypendium, od października 2017 r. do końca lipca 2018 r. realizuje projekt badawczy: Hack : Game : Code.