Michael Müller

Michael G. Müller jest emerytowanym profesorem Wydziału Historii w Martin Luther University Halle-Wittenberg w Niemczech.

Studiował historię i języki słowiańskie w Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, gdzie w 1978 r. uzyskał doktorat.

Od 1978 r. pracował jako adiunkt w uniwersytetach w Giessen i w Berlinie (Freie Universität), gdzie 1992 r. uzyskał habilitację. W tym samym roku został mianowany na stanowisko profesora historii Europy Wschodniej w European University Institute we Florencji,  a w 1996 r. został profesorem w Uniwersytecie Halle-Wittenberg w Niemczech.

Jego pobyt w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt rozpoczął się w październiku 2017 i potrwa do końca lutego 2018 roku.