Tamara Caraus

Tamara Caraus obroniła doktorat w 2001 r. w Uniwersytecie Bukareszteńskim, z którym nadal jest związana.

Obecnie jej pole badawcze obejmuje teorię kosmopolityzmu i protestów globalnych, jak też oporu, aktywizmu migracyjnego, radykalnej demokracji i krytycznej teorii pracy.

Wcześniej prowadziła projekty badawcze z filozofii politycznej w: University of Rijeka w Chorwacji, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, University of Uppsala w Szwecji, University of Groningen w Holandii, Oxford University w Wielkiej Brytanii, w czeskim Palacky University of Olomouc oraz w innych instytucjach naukowych.

Kierowała zespołem badawczym „Critical Foundations of Contemporary Cosmopolitanism” (2011-2014) w New Europe College w Bukareszcie.

Opublikowała artykuły w wielu czasopismach naukowych. Była współredaktorem tomów: “Cosmopolitanism and the Legacy of Dissent” (Routledge, 2014),” Re-Grounding Cosmopolitanism: Towards a Post-Foundational Cosmopolitanism” (Routledge, 2015); “Cosmopolitanism Without Foundations” (Zeta Books, 2015); “Cosmopolitanism and Global Protests: Special Issue of Globalizations” (Taylor &Francis Journal, 2017).

Tamara Caraus jest autorką czterech książek monograficznych: “Tzara mea” (2001), “Ethical Perspectives on the Postmodern Rewriting” (2003), “Traps of Identity” (2011) i “The Paper Language” (2017).

Od października 2017 r. przebywa na stypendium badawczym w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt. Jej pobyt zakończy się w lutym 2018 r.