Sergey Toymentsev

Sergey Toymentsev obronił w 2014 r. doktorat z literatury porównawczej w Rutgers University.

W swojej rozprawie „Deleuze and Russian Film: Transcendental Exercise of the Faculties on (Post-) Totalitarian Screen” dr Toymentsev eksplorował historyczną dynamikę kina sowieckiego i rosyjskiego wykorzystując koncepcję filozofii filmu Gillesa Deleuze.

Obecnie przygotowuje książkę opartą na swojej rozprawie doktorskiej. Projekt następnej książki „Mnemonic Hybrids in a Hybrid Regime: Remembering the Soviet Past in Putin’s Russia” powstaje na zamówienie wydawnictwa Routledge. Skupia się ona na polityce pamięci we współczesnej Rosji w kontekście paradygmatu reżimu hybrydowego, który wyjaśnia paradoksy post-sowieckiej pamięci w systemie prawnym, opinii publicznej, polityce pomnikowej, telewizji, przemyśle filmowym i literaturze.

Opublikował też artykuły i recenzje dotyczące filmów m.in. w “Scope, Canadian Slavonic Studies”, “Film Criticism”, “Film International”, “French Studies”, “Studies in Russian & Soviet Cinema” i “Kinokultura”, badań nad pamięcią w„Comparative Literature Studies” i “Ab Imperio” oraz literaturą i filozofią w “Journal of Philosophy: A Cross-Disciplinary Inquiry”, “The AnaChronisT” i “Pynchon Studies”.

W Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt przebywa na stypendium od października 2017 do końca lutego 2018 roku.