Alexander de Castro

Alexander de Castro studiował prawo w Brazylii (w Maringá I Florianópolis), a doktorat z teorii i historii prawa uzyskał w Uniwersytecie we Florencji (Włochy).

Podczas studiów doktoranckich pracował gościnnie w Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno we Florencji i w Instytucie Historii Prawa w Westfälische Wilhelms-Universität w Münster w Niemczech. 

Po uzyskaniu stopnia doktora Alexander de Castro kontynuował swoje badania w Westfälische Wilhelms-Universität Münster w Instytucie Historii Prawa oraz w Centrum Doskonałości "Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne". Następnie pracował gościnnie w Instytucie Latynoamerykanskim, Freie Universität Berlin. Wykładał też historię prawa, filozofię prawa i prawo karne w kilku uniwersytetach brazylijskich – m.in. w Federalnym Uniwersytecie Santa Catarina i w Unifamma - Faculdade Metropolitana de Maringá.

Jego głównym polem zainteresowań badawczych jest intelektualna historia prawa i teoria prawa. W ostatnim czasie prowadził badania nad prawnymi aspektami oświecenia w Europie Południowej (Włochy i Portugalia), nad absolutyzmem i reformami prawnymi w osiemnastowiecznej Portugalii oraz nad relacjami między naukami społecznymi a historią prawa. Aktualnie zajmuje się badaniem intelektualnej historii prawa karnego w XVIII w. i w XIX w., szczególnie podczas przejścia z oświeconego absolutyzmu do wczesno-dziewiętnastowiecznego liberalizmu, skupiając się na przepływie idei między Europą a Ameryką Południową.

Jego pobyt w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt rozpoczął się w październiku 2017 i potrwa do końca lutego 2018 roku.