Edward Waysband

Edward Waysband otrzymał stopień doktora w 2010 r. na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie w zakresie problematyki Rosji i Europy Wschodniej.

Następnie realizował projekty po-doktorskie na Uniwersytecie w Toronto, Uniwersytecie w Caen, w Helsinki Collegium for Advanced Studies oraz w swoim macierzystym Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie wykładał też na Wydziale Studiów Niemieckich, Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich.

Jego zainteresowania badawcze obejmują: literaturę rosyjską i europejską (szczególnie dwudziestowieczną), relacje rosyjsko-polsko-żydowskie, literaturę rosyjsko-izraelską, literaturę i tożsamość (w kontekście diaspory i uchodźstwa), postkolonializm, nacjonalizm oraz badania nad mniejszościami. Wyniki swoich badań opublikował w czasopismach naukowych.

Jego pobyt w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt rozpoczął się w październiku 2017 i potrwa do końca lutego 2018 roku.