Mikhail Khorkov

Profesor Mikhail Khorkov pracuje na Wydziale Historii Filozofii Zachodniej w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. Studiował historię i filozofię w Moskwie i Karlsruhe, a następnie otrzymał doktorat w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.

W latach 1999 - 2013 wykładał filozofię starożytną i średniowieczną w Instytucie Historii Filozofii na Uniwersytecie Przyjaźni Ludów Rosji w Moskwie; od roku 2013 jest zaangażowany jako starszy wykładowca w Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się badaniami nad historią filozofii średniowiecznej i filozofią europejską XX wieku. Od 2016 do 2017 był członkiem COFUND w Centrum Zaawansowanych Studiów Kulturalnych i Społecznych im. Maxa Webera na Uniwersytecie w Erfurcie w Niemczech.
Jego projekty wielokrotnie wspierane były przez takie fundacje, jak: DAAD, ÖAD, Fundacja Fritz Thyssen, Fundacja Aleksandra von Humboldta, Niemieckie Archiwa Literackie (DLA), Rosyjska Fundacja Nauk Humanistycznych.
Pracę badawczą z sukcesem łączy z działalnością dydaktyczną. Wielokrotnie gościł z wykładami na uniwersytetach w Bremie, w Erfurcie oraz Uniwersytecie Salentyńskim. Jest także członkiem grup doradczych Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Medycyny Średniowiecznej (SIEPM) i Towarzystwa Maxa Schelera (MSG).

W Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt realizuje projekt zatytułowany: „Cusanus in Erfurt”. Celem jego badań jest wyjaśnienie specyficznej recepcji dzieł Mikołaja z Kuzy (1401-1464) w rękopisach z klasztoru kartuzjańskiego w Erfurcie z końca XV wieku.

Projekt ten jest innowacyjny, ponieważ łączy badania nad tekstami kartuzów ze studiami dzieł Kuzańczyka. Bazując na wcześniejszych badaniach, profesor Khorkov chce ocenić wzajemną zależność pism kartuzów oraz dialogu w powiązaniu z lekturą dialogów Platona, które Kuzańczyk czytał podczas przygotowywania wizyty w Erfurcie oraz ich wykorzystania w dyskusji z członkami zakonu kartuzów o naturze mądrości i teologii mistycznej.

Jego stypendium w PIASt rozpoczęło się w październiku 2017 i potrwa do lipca 2018 roku.