Oferowane warunki pobytu

Stypendyści instytutu PIASt otrzymują miejsce do pracy, mieszkanie i zwrot kosztów podróży. Więcej