Riccardo Pozzo

Riccardo Pozzo
Riccardo Pozzo, fot. Jakub Ostałowski

Prof. Riccardo Pozzo ukończył filozofię na Uniwersytecie w Mediolanie w 1983 roku, doktorat obronił na Universität des Saarlandes w 1988 roku, a w 1995 r. habilitował się na Uniwersytecie Trier. W 1996 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby uczyć filozofii niemieckiej w Szkole Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (the Catholic University of America). W 2003 roku wrócił do Włoch, by objąć Katedrę Historii Filozofii na Uniwersytecie w Weronie.

W latach 2009 - 2012 był dyrektorem Institute for the European Intellectual Lexicon and History w National Research Council of Italy. Od 21 grudnia 2012 do 28 lutego 2017 roku pełnił funkcję dyrektora Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Dziedzictwa Kulturalnego National Research Council of Italy. Otrzymał Order Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec. Został wybrany pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Instytutu Filozofii (Institut International de Philosophie) i przewodniczącym Komitetu Programowego Światowego Kongresu Filozofii Pekin 2018. Mianowany członkiem Komitetu Programowego H2020 w obszarze infrastruktur badawczych. Autor wielu monografii, rozdziałów książek, materiałów pokonferencyjnych i artykułów naukowych publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach.