Michael G. Esch

Michael G. Esch
Michael G. Esch, fot. Jakub Ostałowski

Dr hab. Michael G. Esch w latach 1981-1990 studiował historią nowoczesną i średniowieczną oraz filologię niemiecką w Düsseldorfie. W 1996 r., po dłuższych pobytach studyjnych w Krakowie i Warszawie, obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. W 2011 r. uzyskał habilitację. Od 2005 roku pracuje jako niezależny historyk i tłumacz. W latach 2001-2004 i 2011-2013 był pracownikiem naukowym w Centrum Marca Blocha.

Od kwietnia 2013 roku jest pracownikiem naukowym w Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w projekcie „Ostmitteleuropa transnational”, a od 2014 r. jest wykładowcą porównawczej historii kultury na Uniwersytecie w Lipsku. Wykłady i zajęcia naukowo-dydaktyczne przeprowadził na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie (1991-2010), Humboldt-Universität w Berlinie (2003) i Uniwersytecie Karola w Pradze (2014) oraz, od zimy 2015/16, na Uniwersytecie w Llipsku. W 2004 r. odbył naukową wizytę studyjną w École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu a na przełomie lat 2012/2013 w GWZO. Autor wielu monografii, antologii i esejów.