Ian Wood

Ian Wood
Ian Wood

Prof. Ian Wood swój doktorat uzyskał w Corpus Christi College w Oksfordzie. W latach 1974-1976 przebywał na stypendium badawczym w Instytucie Badań Historycznych. Praca była poświęcona Avitusowi – biskupowi i pisarzowi żyjącemu na przełomie V i VI wieku. Był on autorem listów i wierszy, które są kluczowe dla zrozumienia porzymskiej kultury Zachodu w latach 470-530. W roku 1976 rozpoczął pracę w Uniwersytecie w Leeds jako wykładowca i tu już pozostał (w latach 1989-95 jako starszy wykładowca a od 1995 jako profesor historii wczesnośredniowiecznej).

Był koordynatorem programu naukowego European Science Foundation „Transformation of the Roman World „ (1992-1998). Gościł wielokrotnie z wykładami na uniwersytetach w Wiedniu (1994-1995, 2000) i Aarhus (1997). Był stypendystą Holenderskiego Instytutu Badań Zaawansowanych (1995-1996), British School w Rzymie (2006), Collegium Budapest (2009), British Academy Research Readership w 2005-2006 oraz Arts and Humanities Research Council - AHRC (2009). Był jednym z trzech badaczy uczestniczących w projekcie "Cultural memory and the resources of the past", finansowanym przez Humanities in the European Research Area – HERA. Jest ekspertem w zakresie historii wczesnego średniowiecza, zwłaszcza w okresie Merowingów.

Obecnie jest emerytowanym profesorem wczesnośredniowiecznej historii.

foto: Jakub Ostałowski