Rada Naukowa

Członkowie międzynarodowej Rady Naukowej instytutu PIASt to uznani eksperci z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rada Naukowa ocenia wnioski o przyznanie stypendium oraz wydaje opinię na temat programów i ogólnych kierunków rozwoju instytutu PIASt.

Członkowie Rady Naukowa
  • Prof. Reidar Bertelsen

  • Prof. Włodzimierz Bolecki

  • Prof. Andrzej Borowski

  • Prof. Maurice J. Bric

  • Prof. Stanisław Filipowicz

  • Prof. Jan Kubik

  • Prof. Christian Lübke

  • Prof. Edward Nęcka

  • Prof. Alain Peyraube

  • Prof. Milena Žic Fuchs