Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk - dyrektor Instytutu PIASt

Przemysław Urbańczyk, profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii UKSW oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zainteresowania badawcze: archeologia i historia wczesnego średniowiecza (początki państw, chrystianizacja, urbanizacja, stosunki geopolityczne, architektura mieszkalna i sakralna) Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku; teoria badań archeologicznych; historia archeologii; metodyka prac wykopaliskowych. Łącznie ma opublikowanych około 400 publikacji, w tym 12 książek monograficznych, z których jedna uzyskała nagrodę „Klio” a druga nagrodę MNiSW. Zredagował kilkanaście tomów wieloautorskich. Jest redaktorem zaplanowanej na 18 tomów serii „Origines Polonorum” i 5-tomowej serii „The Past Societies. Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”. Kierownik wielu grantów KBN, FNP, NPRH i NCN. Członek gremiów ewaluacyjnych przy European Science Foundation, Europa Nostra, European Research Council, Horizon 2020.

Więcej informacji: www.urbanczyk.info.pl