Poznaj PIASt

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. Instytut skoncentruje się w szczególności na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym, tworząc tym samym interdyscyplinarną i międzynarodową platformę współpracy naukowej dla tych dyscyplin.

Pierwsze kroki w ekskluzywnym gronie

prof. Przemysław UrbańczykO działalności Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, który rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk 2 stycznia 2017 r., mówi jego dyrektor prof. Przemysław Urbańczyk.

Czy PIASt (Polish Institute of Advenced Studies) był wzorowany na podobnych placówkach w Europie?
Przemysław Urbańczyk: Pierwszym instytutem badań zaawansowanych był funkcjonujący do dziś i mający ciekawą historię Princeton Institute for Advanced Study. Został powołany już w latach 30. ubiegłego wieku. Po II wojnie światowej, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat, takie instytuty – wzorowane na Princeton – powstały w Europie. Większość – ponad 20 – jest zrzeszonych w systemie EURIAS, czyli European Institutes of Advanced Study. Drugim systemem jest NetIAS – Network of European Institutes for Advanced Study. Ma on ambicję rozprzestrzenienia się na cały świat, aby połączyć się z podobnymi instytutami w Azji i w Ameryce. Jest to bardzo rozwojowa idea. Ja dwa lata temu spędziłem dziesięć miesięcy właśnie w takim instytucie w Lyonie. Są ich we Francji cztery – także w Paryżu, Nantes, Marsylii. Bardzo spodobał mi się sposób, w jaki taka placówka funkcjonuje. Chodzi o to, by wyrwać naukowców z ich otoczenia, zabrać jak najdalej od codziennych obowiązków i stworzyć im warunki do pracy, by tylko pisali. W ciągu dziesięciu miesięcy dokończyłem w Lyonie jedną książkę, drugą napisałem, a trzecią rozpocząłem. Przekonałem się więc, jak efektywny może być taki twórczy pobyt, kiedy nie ma się „nic” do roboty oprócz swojej pracy naukowej. Zaraz po powrocie z Francji zacząłem pisać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i do władz Polskiej Akademii Nauk, by i w Polsce utworzyć podobny instytut.

Czytaj dalej

Stypendyści

Michael G. Esch
Michael G. Esch, fot. Jakub Ostałowski

Michael G. Esch

PD Dr. Michael G. Esch, studied History and German Philology in Düsseldorf and Warsaw. In 1996, he obtained his doctoral degree with a comparative study of German and Polish population policies 1939-1950. In 2008 he was habilitated after a study about migrants from eastern Europe in Paris 1880-1940. He has worked extensively on different topics of European Social and Cultural History in the 19th and 20th centuries, namely different aspects of migration history and of popular culture in transnational perspective.

Ian Wood
Ian Wood

Ian Wood

I took my BA, MA and Ph.D. at Corpus Christi College, Oxford, and I also held a research fellowship at the Institute of Historical Research from 1974-6.  My thesis was on Avitus of Vienne: Avitus was a bishop and writer of importance in the late fifth and early sixth century, and he has left us with an important dossier of letters and poems which are central to an understanding of the culture of the post Roman West from 470-530.